Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage - ME uptanch modelov 2009, Belehrad - Srbsko
Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

ME uptanch modelov 2009, Belehrad - Srbsko
Publikované: Wednesday, 29.07. 2009 - 23:20:47
Vec: Súťaže (propozície, výsledky, ...)


Mal report z majstrovstiev Eurpy pre uptan modely 2009, z miesta nazvanho Liiji Jarak, vzdialenho od Belehragu pribline 20 kilometrov.

Po vodnch zlch sprvach, ktor katastrofickm spsobom opsali situciu tak, e to vyzeralo na zruenie celch majstrovstiev, naastie aspo pre kategriu F2B (akrobaty) a F2D (kombat), sa tak nestalo. ia, kategrie F2A (rchlostn modely) a F2C (tmov modely) sa pre nedokonenie arelu naozaj nekonaj. Kee srbsk vlda, podobne ako in vldy, vidia prioritu v inch portoch, nakoniec napriek pvodnm subom, neuvonila dostatok finannch prostriedkov, tak usporiadate - Srbsk Nrodn Aeroklub - nemohol dokoni arel. ia, pretoe poda projektu by tak .vznikol jeden z najlepch modelorskych arelov v Eurpe. A to nie len pre uptan modely, ale pre leteck modely vbec.Take sa z toho zlho organiztor snail spraviť to najlepie. Ale u vodn brfing pre tm manrov bol pre pilotov kategrie F2B doslova okom, keď sa dozvedeli, e sa bude doslova aplikovať paragraf B.18.3 e) Obecnch pravidiel pre leteck modely CIAM FAI (SC_4_Vol_ABR_09), ktor z dvodu bezpečnosti zakazuje pouitie ostrch pičiek kuelov (doslova: Sharp spinners of propellers) a B.18.14 b), ktor definuje kuely (pička vrtuľovho kuelu) a vetky dopredu vyčnievajce kovov, alebo rovnak pevn priemety, maj mať (doslovne: should have) minimlny polomer 5 mm.

 

Kameň razu je v tom, e napriek dlhoročnej existencii tchto paragrafov (minimlne 15 rokov?), sa pri uptanch akrobatickch modeloch tento parameter nikdy nekontroloval a ani nevyadoval. Take vetci, ktorch kuely nevyhovovali, brsili a upravovali, ako sa dalo. Niektor jednoducho kuel demontovali.

No napriek tomu, sa nai a česk akrobatri nenechali vyviesť z rovnovhy a po prvch dvoch kolch, je vsledok takto:

      kruh A kruh B  
miesto meno tt 1. let 3. let 2. let 4. let vsledok
6. Alexander Schrek SVK 1022,73 1022,26 1179,33 1199,30 2222,03
4. Jiř Vejmola CZE 1027,80 1051,60 1153,10 1182,30 2233,90
2. Igor Burger SVK 998,46 1050,30 1173,46 1187,73 2238,03
9. Jn Stano SVK 990,06 983,20 1148,40 1180,80 2170,86
19. Pavel Bene CZE 963,83 910,16 1141,93 1137,30 2105,76
18. Radomil Dobrovoln CZE 926,30 930,76 1129,20 1179,80 2110,56

Pokračovane po ďalom dni lietania.

Tak ako som v predolej vete spomnal, po letovom dni 30.7.2009 sa poradie mierne zmenilo. Niekto si polepil, niekto pohoril. V piatok počas dňa poopravm umiestnenia, tie som si zle opsal, ale body sendia. A na maličkosť... vsledn sčet je podľa prepočtu v Exceli in, no, zle zvldnut matematika tie niekedy me byť uitočn. Otzka je, čo sa stane, keď to niekto bude reklamovať. Čo to v skratke znamen?

VETCI traja slovensk piloti s vo finle!

V ďalom pokračovan popem kombaty. Naozaj bolo na čo sa pozerať a vyskytli sa naozaj aj kurizne situcie. Ako prklad by mohol posliť protest, sce celkom nezmyseln, no ale.... Ilo o to, e franczsky sťaiaci počas sboja nemyselne zranil svojho protivnka. Vzpt ale podal protest, e za to nie je zodpovedn on, ale prilba protivnka, o ktor sa mu  zachytli lank a preto vlastne toto zranenie spsobil. Zmyslel protestu? Mem povedať, e keď nm prezident Jury protest čtal, tak sme sa dosť dlho s ostatnmi kolegami rozhodcami na seba nechpajc dvali.

Tak, zase pokračovanie nabudce (31.7.).

Tak a opť pokračujeme s novinkami z ME (31.7. 2009).

Dnes po dvoch kolch finlovch letov, sa trochu smenilo poradie. Keďe som o vsledkov listinu priiel (poičal si ju mj vdsky kolega), tak len spamti:

3. Igor Burger, 4. Alexander Schek a 7. Jn Stano.

Po sčtan umiestnen, to ZATIAĽ vyzer tak, e predbene s chalani na prvom mieste v hodnoten drustiev.

Tak ale ku kombatom, pretoe to je moja činnosť na ME.

e sa d protestovať naozaj voči čomukoľvek, som naznačil u v predolej informcii. Ale veľmi podobne dnes protestoval aj Stass Chornyy, ktor prehral v tvrtom kole svoj sboj s armnskym saiacim. Stass protestoval, e armnsky sťaiaci mu nedal 3, ale len 2 zsahy ("seky"). Ale mal smolu, boli 3. Sorry, Stass.

Majstrom Eurpy juniorov sa stal Raul Mateo, zo panielska a o druh a tretie miesto sa v nedeľu polet rozlietavanie medzi Franczom (Benoit Champain) a Alessandrom Motta z Talianska.

No a kto bude majstrom Eurpy seniorov, to sme sa pokali si tipovať medzi: Trifonov Igor / RUS (jedna prehra), Brokans Peteris / LAT (jedna prehra) Rastenis Andrius / LTU (bez prehry), Markov Arterm / RUS (bez prehry) a Belyaev Andrey / RUS (jedna prehra).

Čo sa tka techniky, ktor je pouvan. Najviac zmien sa udialo len v tom, e vetci povinne pouvaj zastavovanie motorov, ktor v prpade pretrhnutia laniek mus efektvne zastaviť motor. Zatiaľ prevldaj mechanick zastavovania a pomaly sa roiruj elektronick. Nespornou vhodou elektronickch je ich takmer zanedbateľn hmotnosť (najľahie pouva lotysk pretekr), asi 9 gramov a monosť kedykoľvek zastaviť motor.

Zastavovacie mechanizmy prispeli dosť vne aj k tomu, e sa vyskytuje podstatne menej zamotvan laniek, tak ako to dokzali bene sťaiaci z krajn bvalho Sov. Zvzu a Anglicka, hlavne Mike Whillance, ktor prve za toto bol diskvalifikovan.

No, v nedeľu uvidme... Tak zatiaľ toľkoto, v sobotu mme voľno, pokračovanie bude nasledovať, keď sa vrtim.Tento článok si môžete prečítať na webe Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
http://www.controlline.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.controlline.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=22