Podporujte svoj web


Pripravili sme pre Vs niekoko monost ako hodnoti Vau strnku v naom Archve odkazov.

1) Textov odkaz

Jednou z ciest k hodnoteniu Vach strnok je jednoduch textov odkaz

Hodnoti tento web @ Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage


Skoprujte si tento HTML kd na svoju strnku:

<a href="http://www.controlline.sk/modules.php?name=Web_Links&l_op=ratelink&lid=18">Hodnoti tento web</a>


slo "18" v tomto kde znamen ID, pod ktorm je uloen odkaz v naej databze. Prosme, abyste sa presvedili, e odkaz skutone odkazuje na Vau strnku.

2) Tlaidlo

Ak hadte nieo in ako jednoduch textov odkaz, mete poui toto tlatko:

Kd pre pridanie je nasledujci:


<form action="http://www.controlline.sk/modules.php?name=Web_Links" method="post">
  <input type="hidden" name="lid" value="18">
  <input type="hidden" name="l_op" value="ratelink">
  <input type="submit" value="Hodnoti tto strnku!">
</form>


3) Vzdialen hodnotiaci formulr

Nezneuvajte hodnotiacie formulre. Naa politika je jednoduch: Pokia njdeme web s formulrom, ktor nezodpoved zpisu v databze, zablokujeme monos hodnotenia tohto web alebo ho vyradme z naej databzy.
Hlasujte za tto strnku!

Pokia pouijete tento formulr, mu navtevnci Vaej strnky hodnoti V web priamo na Vaej strnke. Predchdzajce dva typy to neumouj. Zdrojov kd formulra je tu:

<form method="post" action="http://www.controlline.sk/modules.php?name=Web_Links">
<table align="center" border="0" width="175" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td align="center"><b>Hlasujte za tto strnku!</b></a></td></tr>
<tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr><td valign="top">
<select name="rating">
<option selected>--</option>
<option>10</option>
<option>9</option>
<option>8</option>
<option>7</option>
<option>6</option>
<option>5</option>
<option>4</option>
<option>3</option>
<option>2</option>
<option>1</option>
</select>
</td><td valign="top">
<input type="hidden" name="ratinglid" value="18">
<input type="hidden" name="ratinguser" value="outside">
<input type="hidden" name="l_op" value="addrating">
<input type="submit" value="Hlasova!">
</td></tr></table>
</td></tr></table>
</form>


akujeme a prajeme vea astia v hodnoten!

- Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage tm
Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd