RODEO

Pravidlá kategórie rýchlostých modelov RODEOKategória RODEO sa lieta ako národná kategória rýchlostných upútaných modelov, kompatibilná s českými pravidlami, aby bolo možné zúčastňovať sa na súťažiach usporiadaných aj českým modelárskym zväzom. Je to kategória vhodná aj ako začiatok lietania s rýchlostnými modelmi pred prechodom do medzinárodnej kategórie F2A.


1.1 Kategória rodeo 2 a rodeo 2,5 rýchlostné modely

platné od 1.1. 2004)

1.1.1 Definícia rychlostných modelov

Model s piestovým motorom, vztlak vzniká pôsobením aerodynamických síl na nosných plochách, ktoré musia počas letu zostať nepohyblivé (s výnimkou kormidiel). Účelom je, aby model dosiahol vlastnou silou čo najvyššiu rýchlosť na meranej dráhe.

1.1.2 Charakteristika

Je povolený iba jeden motor.

Najväčší zdvihový objem motora:2 cm32,5 cm3
Najväčšia celková hmotnosť:400g500 g
Rozpätie (tolerancia 1%)400 mmneudáva sa
Dĺžka trupu bez motora, vrátane chvostových plôch (tolerancia 1 %) 500 mmneudáva sa

Pre model Rodeo 2,5 cm3 platí, že celková nosná plocha je minimálne 5 dm2

Model môže vzlietať zo zeme, alebo z ruky pomocníka. Podvozok nie je určený. Nie je povolené aerodynamické kapotovanie motora. Doporučuje sa použití tlmiča.

1.1.3 Palivo

Pre motory so žhaviacou sviečkou je povolené používať iba štandardnú zmes 80% metanolu a 20% mazadla (ricínového oleja). Ďalšie prísady do paliva na zvýšenie výkonu motora nie sú povolené. Pre samozápalné motory je palivo bez obmedzenia.

1.1.4 Riadiace lanká

Je povolené minimálne dvojdrôtové riadenie. Najmenší priemer drôtov je 0,3 mm (tolerancia -0,011 mm). Spojovanie drôtov medzi rukoväťou a modelom nie je dovolené.

1.1.5 Dĺžka dráhy

Meria sa čas potrebný na prelet vzdialenosti 500 metrov. Vzdialenosť medzi osou rukoväti a osou modelu (polomer letového kruhu) musí byť:

pre RODEO 2 - 11,37 m a na dosiahnutie dráhy 500 m sa letí 7 okruhov

pre RODEO 2,5 - 15,92 m a na dosiahnutie dráhy 500 m sa letí 5 okruhov

1.1.6 Skúška pevnosti

Skúška celého riadiaceho mechanizmu sa uskutočňuje ťahom, zodpovedajúcim najmenej dvadsať násobku hmotnosti modelu. Pokiaľ let prebieha za ochrannou sieťou, stačí skúška celého riadiaceho mechanizmu ťahom, zodpovedajúcim najmenej desať násobku hmotnosti modelu.

1.1.7 Pracovný čas

Pracovný čas je 5 minút. Pracovný čas začína dotykom na vrtuli za účelom naštartovania motora, nebo zahájením žhavenia.

1.1.8 Za pokus sa považuje
  1. Pokiaľ model neodštartuje v priebehu pracovného času.
  2. Pokiaľ model odštartuje, ale súťažiaci do šiestich minút od zahájení pracovného času nezdvihne ruku na znamení, že chce merať čas.
  3. Pri odpadnutí časti modelu počas letu. V tomto prípade je súťažiaci povinný ihneď pristáť.
1.1.9 Počet pokusov

Na každý platný let je možné vykonať dva pokusy. V prípade, že je prvý pokus neplatný, si súťažiaci môže zvoliť, kedy bude nasledovať druhý pokus. Ten môže nasledovať buď ihneď po vyčerpaní pracovného času pre prvý pokus, alebo až na konci súťažného kola.

1.1.10 Definícia platného letu

Súťažiaci dá znamenie zodvihnutím ruky, že chce zmerať letový čas. Meranie začína v okamžiku, kedy model prelietava okolo časomeračov. Časomerači zmerajú čas potrebný k preleteniu 7 nebo 5 okruhov.

1.1.11 Počet letov

Každý súťažiaci má právo vykonať tri platné lety.

1.1.12 Počet pomocníkov

V letovom kruhu je povolené mať iba dvoch pomocníkov.

1.1.13 Bezpečnosť
  1. Usporiadateľ súťaže musí zreteľne vyznačiť stredový kruh pre pilota o priemere 3 m.
  2. Pilot modelu je povinný pred odštartovaním modelu upevniť si poistný remienok spájajúci zápästie s rukoväťou.
  3. Pokiaľ model nepristál a nezastavil sa motor, nesmie súťažiaci opustiť vyhradený stredový kruh a uvoľniť si bezpečnostný remienok rukoväte.
  4. Pri porušení tohto pravidla bude let anulovaný. Poistný remienok si musí zabezpečiť súťažiaci.
1.1.14 Anulovanie letu

Pokiaľ nemá pilot v priebehu pokusu zaistenú rukoväť podľa 1.1.13

1.1.15 Let je anulovaný

Pri použití sily na zvýšenie rýchlosti letu (hlava, ruka a model musia byť na jednej priamke) je súťažiacemu vdanom kole, zapísaný výsledok 0 (nula).

1.1.16 Klasifikácia

Poradie sa určí súčtomdvoch lepších časov z troch letov. V prípade rovnakého výsledku rozhoduje tretí dosiahnut čas.

Pavol Barbarič

Copyright © Domovská stránka upútaných modelárov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 02.05. 2007 (5772 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd