Rukov s regulciou - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Rukov s regulciou

Rukov s regulciou neutrlu riadenia
Tto rukova vznikla niekedy v 70-tych rokoch a jej popis a vkres bol zverejnen v britskom asopise Aeromodeller. Mal som vyroben jej originlnu verziu, ktor mi ale nie celkom vyhovovala a to systmom regulcie laniek.

Nastavitenos tejto rukovte spova v monosti nastavenia neutrlnej polohy kormidiel zmenou rozdielu dky laniek. S aj in systmy a netvrdm, e pve tento je idelny, v kadom prpade je kontrukne jednoduch a dostatone presn a spoahliv. Jej jedinou nevhodou je absencia prednej prieky, za ktor je ju mon pridra naprklad pri uen, ale toto je mon malou zmenou tvaru vyriei. Vetky pouit materily s bene dostupn a ahko opracovaten. Jedin o je trochu problematick je regulan koliesko, ktor potrebn vyrobi na sstruhu, ale je dos mon, e aj toto je mon kpi ako hotov vrobok.

Lietanie s touto rukovou je pohodln, je pomerne ahk dostatone pevn. Ale teraz u k samotnej vrobe:


Zkladnm materilom pre vrobu je preglejka a balza. Nosn as rukovte je z preglejky hrubej 6mm a preglejkovch bonc hrubch 2mm. Dradlo rukovte je z tvrdej balzy a je opracovan do tvaru, ktor vyhovuje individulnemu tvaru ruky, teda treba si ho prispsobi „na svoju ruku“, poprpade balzu nahradi Modulitom.

Zvesy laniek s vyroben s oceovej guatiny priemeru 4mm, na ktor je narezan zvit M4, alebo pouijeme u hotov zvitov ty, ktor je dostupn v eleziarstvach. Regulan koliesko s vntornm zvitom M4 je treba vyrobi na sstruhu (alebo mono ho je aj dosta kpi hotov) a jeho povrch je zdrsnen vrbkovanm. Vedenie pohyblivej regulanej skrutky je uloen v mosadznej trubike s priemerom 6/4mm a trubika je mierne sploten aby sa skrutka nepretala.
Zaneme vyrezanm nosnej asti. Ksky preglejky si bodovo zlepme k sebe bu rchlo tvrdncim epoxidom („pminuk“) alebo niekokmi kvapkami kyano-akryltovho lepidla. Nakreslme si na preglejku tvar rukovte a vyreeme ju lupienkovou plkou. Rovnako postupujeme aj pri balzovch dradlch. Po vyrezan vetky asti od seba oddelme a na jadro (preglejka 6mm) nakreslme tvar osadenia regulanho mechanizmu a osadenia vodiacej trubiky. Otvor vyreeme vemi presne, aby sa ho neho cel mechanizmus aj s vedenm osadil poda monosti bez vle. Na zalepenie zvesu hornho lanka len vyvtame po zlepen celej zkladne otvor priemeru 4mm.

Samotn mechanizmus, teda regulan skrutku vyrobme bu z oceovej guatiny a na jej as nareeme zvit M4, alebo pouijeme zvitov ty. Jednu stranu symetricky skosme v dke asi 14mm tak, aby na konci zostala hrbka materilu 1,5 mm a vyvtame otvor priemeru 1,2mm, alebo 1,5mm – poda predpokladanej vekosti a hmotnosti modelu (3mm od prednej hrany). alej pilnkom guatinu po dke opilujeme tak, e nm vznikne rovn plocha, ktor po vloen do splotenej trubiky zabrni pretaniu skrutky pri regulcii kolieskom. Poda toho, i skrutku vyrobme z hladkej guatiny, do ktorej nareeme zvit (od otvoru na karabnku) alebo zo zvitovej tye, musme zabezpei skrutku proti vypadnutiu z krajnej regulanej polohy. Ak pouijeme zvitov ty, tak na zadn koniec zvitu prispjkujeme ksok mosadznej trubiky (priemer 6/4), ak pouijeme skrutku vlastnej vroby, zvit nedoreeme plne do konca. Z rovnakho materilu si vyrobme aj zves pre horn lanko (regulujeme spodn) a tie ho symetricky skosme, ako je uveden vyie.

Zvit na zvese nm pome ho lepie zalepi do zkladne a po plnom vytvrdnut epoxidu je nutn zves poisti prienym kolkom priemeru 1,5mm. Take v stojanovej vtake prevtame rukov spolu so zvesom a zasunieme kolk. Otvor treba vta vrtkom o nieo menm, aby poistn kolk iiel zasun len pouitm sily (naprklad naklepnutm kladivom). Take pouijeme vrtk priemeru 1,4mm a na jednom konci kolk zabrsime do tupho hrotu.

Cel mechanizmus aj s trubikou vlome do otvoru v rukovti a po vymedzen rovnobenosti ho poistme sekundovm lepidlom. Kee otvor vedenia skrutky je po celej rka rukovte, po vyschnut lepidla skrutku vyberieme a vodiacu trubiku definitvne zalepme epoxidom do zkladne, sasne zalepme aj zves hornho lanka. Je dobr ma vodiacu trubiku aj v zadnej asti, aby bol pohyb skrutky veden po celej jej dke. Zadn as trubiky ale u nie je sploten.

Ke je epoxid dokonale vytvrden a cel mechanizmus hladko a ahko funguje a priechodn. Ak to tak je, meme cel zkladu zlepi – prilepi obe bonice a po vytvrdnut zaisti. Teraz meme opracova samotn dradl, najprv ich prilepme k zkladni a zaoblme vetky hrany rukovte. Potom zaoblme aj plochy dradla tak, aby nm o najlepie sadla rukov do ruky. Ke to dosiahneme, cel rukov nalakujeme niekokmi vrstvami zponovho laku a kad vrstvu laku prebrsime jemnm brsnym papierom. Nakoniec povrch bu nechme v pvodnej farbe dreva (lakovan polyuretnovm lakom), alebo ju meme nastrieka farebnm lakom odolnm voi palivu. Samotn plochu dradla je dobr protimykovo upravi, naprklad polepenm pskou na tenisov rakety.

Zver vroby rukovte spova vo vyroben karabniek. Karabnky vyrobme z oceovho pruinovho drtu, mon tvar je tu:
KARABNKY

Regulan skrutku pomocou regulanho kolieska zaskrutkujeme do rukovte. Poda typu skrutky (popis vyie) je zaskrutkujeme spredu, alebo zo zadnej strany. Otvormi v zvesoch prevleieme karabnky. Priemer drtu na karabnky volme poda vekosti a hmotnosti modelu, ale je lepie samozrejme ich radej predimenzova, take pokojne meme poui drt priemeru 1,5mm a poda toho aj vyvtame otvory do zvesov.

Pavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 10.05. 2007 (2932 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd