Good Year

Pravidlá kategórie Good YearKategória Good Year je určitou obmenou kategórie UTR/F2F. Letové a bezpečnostné pravidlá sú rovnaké. Dôovodom, že sú zavedené pravidlá aj pre túto kategóriu je skutočnosť, že táto kategória sa lieta v mnohých štátoch Európy a je možnosť sa zúčastňovať súťaží usporiadaných v rámci súťaží SP v kategórii F2C, ako vedľajšej súťaže.
Táto kategória má ale určité stavebné a konštrukčné obmedzenia vychádzajúce zo skutočných predlôh v závodnej kategórii veľkých pylónových lietadiel rovnomennej kategórie.

Pravidlá pre kategóriu Good Year

Definícia GY preteku

 1. Pretek, ktorého sa zúčastňujú dva tímy, výnimočne tri, po dohode s riaditeľom súťaže, v prípade účasti nepárneho počtu prihlásených tímov. Bez vekového obmedzenia.

 2. Počas preteku sú povinné minimálne dve medzipristátia na 100 okruhov (rozlietavanie, semifinále) a minimálne päť na 200 okruhov (finále).

 3. Lieta sa proti smeru otáčania hodinových ručičiek

Nádrž musí byť naplnená počas každého medzipristátia!

Definícia GY modelu

Model musí byť polomaketou skutočného lietadla používaného pre rýchlostné preteky, v mierke 1:8.

Charakteristika GY modelu

 1. model musí mať plochý trup, s maximálnou hrúbkou 25mm, prechody krídla a kapotu na vnútornej strane trupu

 2. minimálna plocha krídla 9,6 dm2

 3. plocha VOP (stabilizátor) môže byť zväčšená, tak aby bol model dobre ovládateľný, najviac však o 25% voči mierke.

 4. maximálna hmotnosť: 700g

 5. minimálny priemer kolieska: 25 mm

 6. motor a nádrž nesmú byť pre zníženiu odporu kapotované, s výnimkou vnútornej strany trupu

 7. motor musí byť namontovaný na ležato (nabok)

 8. zaťahovací podvozok nie je dovolený

 9. vrtule smú byť použité iba plastové, APC, Graupner, KP, alebo podobné

Riadenie - technická skúška

 1. povolené je len dvojdrôtové riadenie

 2. riadiaci mechanizmus modelu musí byť spojený s motorom pomocou oceľového bezpečnostného lanka (podobne ako v kategórii F2D), s minimálnym priemerom 0,5 mm

 3. dĺžka riadiacich laniek: 15,92 metra

 4. priemer laniek: 

  oceľové struny

  min. 0,3 mm

  spletané lanká

  min. 0,34 mm

 5. záťažová skúška: ťahom, rovnajúcim sa 20 násobku hmotnosti modelu

Motor a palivový systém

 1. maximálny povolený objem motora je 2,5 cm3, nie je povolený ladený výfuk

 2. smie byť použitý iba sériový motor

 3. kompresná páka musí byť upravená tak, aby nespôsobila zranenie (napr. T - páka)

 4. maximálny priemer vstupného otvoru vzduchu (difúzor) je 4 mm

 5. nádrž smie byť plnená injekčnou striekačkou, alebo elastickou plastovou fľašou. Nie je povolené tlakové plnenie. Nádrž musí byť natankovaná pri každom medzipristátí

 6. nie je povolené privedenie tlaku nádrže

 7. model musí byť vybavený účinným systémom umožňujúcim zastavenie motora kedykoľvek pred vyčerpaním paliva z nádrže

 8. nie je povolený špeciálny systém používaný v kategórii F2C, ktorý umožňuje plnenie nádrže a zastavovanie motora zároveň

 9. ak je použitý kužeľ, polomer jeho vrcholu musí byť aspoň 5 mm

Priebeh pretekov

 1. jeden časomerač / počítač okruhov na tím

 2. pretek sa letí na dve rozlietavacie kolá a tri tímy s najlepším výsledkom postupujú do finále. Ak celkový počet tímov presiahne 15, letí sa semifinále so 6- alebo 9- tímami. O tomto musia byť súťažiaci upovedomení na začiatku súťaže

 3. medzi jednotlivými medzipristátiami musí model preletieť aspoň jeden okruh

Minimálna plocha je vlastne daná už samotnou mierkou zmenšenia 1:8. Ostatné časti modelu by sa nemali odlišovať viac ako o 5% voči predlohe. Toto pravidlo ale nie je podľa môjho názoru až také dôležité dodržovať. Rovnako ako také detaily ako tvar koncových oblúkov krídla či VOP. Podstatné je, aby bolo dodržané rozpätie a základný tvar krídla (hĺba profilov), dĺžka, výška trupu a celková výška medzi spodnou hranou trupu a vrcholom smerovky.

Pre letovú časť súťaže musia byť dodržané všetky bezpečnostné pravidlá platné pre kategóriu UTR/F2F.

Pavol Barbarič

Copyright © Domovská stránka upútaných modelárov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 22.05. 2007 (4975 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.02 sekúnd