Bezpečnostné pravidlá

FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE
Sú záväzné aj pri organizovaní súťaží podľa národných pravidiel!


1.       nasledovné bezpečnostné pravidlá môžu byť vyžadované:

 • jury
 • rozhodcami
 • riaditeľom súťaže
 • kruhovým rozhodcom (circle marshall)
 • športovými komisármi
 • komisárom pre skúšanie laniek

Najvyššou autoritou vo veci otázok bezpečnosti je jury.

2. Modely:

Pri technickej prebierke a ťahových musí byť skontrolované, či model nieje vybavený nasledujúcimi prvkami:

 • kovové listy vrtule (í)

 • kovové pristávacie kolieska

 • akékoľvek uvoľnené časti, ktoré by sa počas letu mohli oddeliť od modelu, alebo akokoľvek spôsobiť nehodu

3. bezpečnostné opatrenia:

Bezprostredne pred každým pokusom o oficiálny let, musia byť lanká a rukoväť preskúšané ťahom, silou rovnajúcou sa 50 (päťdesiat -) násobku letovej hmotnosti modelu kategórie F2A, 30 (tridsať -) násobku letovej hmotnosti modelu F2C (najviac však 14 kg), 15 kg pre kategóriu F2D, v kategórii F2B 12 (dvanásť -) násobku, nie viac ako 20 kg, alebo 30 kg v prípade, že model váži 2 kg, alebo objem motora je viac ako 10 cm3. Nárazu vzdorné prilby, pripevnené pásikom pod bradou, pre mechanikov kategórie F2C a F2D a pre pilotov F2D je zakázané opustiť bez prilby stredový kruh.

4. správanie: Počas letov je zakázané:

Úmyselne pustiť rukoväť, pokiaľ je model v pohybe (potrestanie: vylúčenie zo súťaže). Je povolené prevzatie rukoväte iným pilotom, alebo preloženie rukoväte do druhej ruky v prípade nebezpečenstva. Ďalej je zakázané odhodenie rukoväte.

Zvláštne pravidlá:

V kategórii F2C je z bezpečnostných dôvodov zakázané:

 • pilotovi, vystúpiť mimo trojmetrový stredový kruh pokiaľ mechanik nechytil pristávajúci model

 • mechanikovi, vstúpiť do letového kruhu oboma nohami

 • mechanikovi, dočahovať model akoukoľvek pomôckou

 • predlietavať pomalší model podlietavaním

 • pilot, ktorého model je predlietavaný, nesmie robiť žiadne manévre, ktorými by bránil predlietavajúcemu pilotovi

 • spôsobiť kolíziu

V kategórii F2D je z bezpečnostných dôvodov zakázané:

 • útočiť na protivníkov model inak, než na pripojenú stuhu

 • letieť s modelom, ktorý nie je schopný letieť vlastnou silou, alebo bez plnej kontroly pilota

 • prekážať druhému pilotovi (bránenie), alebo snažiť sa ho vytlačiť zo stredového kruhu

 • naschvál lietať nebezpečným spôsobom

 • pilotovi, opustiť stredový kruh, pokiaľ je jeho model ešte vo vzduchu, alebo opustiť stredový kruh bez ochrannej prilby

 • spôsobiť kolíziu

 • útočiť na protivníkov model v stredovom kruhu, pokiaľ tento neletí

5. letové priestory:

Je zakázané lietať v blízkosti:

 • vedenia vysokého napätia

 • obývaných oblastí (hlukové obmedzenia)

 • v blízkosti verejných komunikácií (obmedzenie a ohrozenie dopravy)

Dráha (y) pre kategóriu F2A a F2C majú byť vybavené 2,5 metra vysokým plotom, podľa športového kódu FAI sekcia 4C, § 2.2.2.c. Tento plot má byť umiestnený čo najbližšie k dráhe, ale polomer od stredu kruhu nesmie byť menší ako 22 metrov. Musí byť dostatočne pevný, aby zastavil letiaci model. Dráhy pre F2B a F2D majú mať vyznačený bezpečnostný kruh, ktorý tvorí hranicu nebezpečnej oblasti. Tento bezpečnostný kruh nesmie mať polomer menší ako 25 metrov pre kategóriu F2B a 22 metrov pre kategóriu F2D. Môže byť vyznačený lanom, alebo výstražnou páskou. Letový kruh pre F2B musí mať výrazne vyznačený na zemi.

Vo vnútri bezpečnostných zón, sa smú zdržovať iba súťažiaci, ich pomocníci a oficiálne zúčastnené osoby. Osoby, ktoré ukončili svoju činnosť, musia okamžite oblasť opustiť.

6. ručenie:

Organizátor je zodpovedný za to, aby boli súťažiaci poistení pre zodpovednosť za škody.

Pavol Barbarič

Copyright © Domovská stránka upútaných modelárov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 23.05. 2007 (4789 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd