Niečo málo o vrtuliach

Meno Ing. Jaroslava Lněničku, je v národe leteckých modelárov pojmom.
Mnohí z nás opatrujú vo svojej knižnici ako oko v hlave knihu Letecké modelářství a aerodynamika, ktorej je spoluautorom. Tí, ktorí ju nevlastnia, ho určite poznajú ako autora mnohých článkov v časopise Modelář a metodických príručiek. Nasledujúce riadky, ktoré budete čítať, sú venované téme:


VRTULEVrtuľa je jedným z veľmi dôležitých prvkov motorových modelov lietadiel. Spoločne s motorom zabezpečuje dopredný pohyb modelu. Najdôležitejšími charakteristickými údajmi vrtule sú najmä priemer a stúpanie. Ďalšími dôležitými činiteľmi sú tvar a počet listov, plocha listu, použitý profil atď.

U motorových modelov je najrozšírenejším typom vrtule dvojlistá. Okrem tohto typu, sú používané vrtule jednolisté a občas aj viaclisté.

Podľa spôsobu uchytenia listov, delíme vrtule do dvoch skupín, a to vrtule pevné a vrtule nastaviteľné. U pevných vrtulí, zaujímajú listy voči osi otáčania stále rovnakú polohu. U vrtulí nastaviteľných, či už na zemi pred štartom, alebo počas letu, sú listy uložené otočne v náboji, ktorý je upevnený na hriadeli motoru.

U modelov kategórie F1B a B1 je značne rozšírené použitie sklopných vrtulí, u ktorých sú listy vrtule uložené otočne, pozdĺž mimobežných osí, ležiacich v rovine kolmej k osi otáčania. Listy sa po dobehnutí motora (vytočení gumového zväzku) sklopia proti smeru letu, čím sa významne zníži celkový odpor modelu. Niekedy sa sklopné vrtule používajú aj v kategórii F1C.

Vyskytujú sa aj pohonné jednotky, ktorých vrtule nie sú hnané priamo výstupným hriadeľom motora, ale sú s ním spojené reduktorom otáčok. Otáčky týchto vrtulí sú zvyčajne nižšie, ako otáčky hriadele hnacieho motora. Sleduje sa tým najmä zvýšenie účinnosti vrtulí, použitých u vysokootáčkových motorov.

Aerodynamické sily vznikajúce na vrtuli pri jej otáčaní, je možné prirovnať k silám vznikajúcim pri obtekaní krídla. Vzniká tu vztlak, ktorý z väčšej časti vytvára  silu nazývanú ťah, a vzniká tiež odpor, ktorého prevažná časť musí byť prekonávaná krútiacim momentom motora. Týmito silami je vrtuľa ohýbaná, skrucovaná a namáhaná odstredivou silou. A pri tom je ešte vystavená vibráciám, ktoré spôsobujú únavu materiálu, z ktorého je zhotovená, a tak znižujú jej životnosť.

Podobne ako krídlo, má vrtuľa vo všetkých svojich rezoch, s výnimkou vymedzenej strednej časti, aerodynamické tvary, ktoré vytvárajú pri daných pomeroch čo najväčší vztlak a najmenší odpor. Obvykle ide o tvary málo odlišné od bežných profilov používaných na krídlach modelov. Neznamená to však, že všetky profily sú vhodné pre všetky vrtule bez ohľadu na ich používanie v rôznych podmienkach. Na obrázku 1, sú znázornené tri najpoužívanejšie druhy profilov vrtule. Je to profil s rovnou spodnou stranou (1a), profil asymetrický s malým prehnutím (1b) a nakoniec profil súmerný (1c). Profily s klenutou spodnou stranou (1d) sú málo vhodné, s výnimkou snáď halových modelov, pretože majú pri nižších súčiniteľoch vztlaku, pri ktorých vrtule pracujú, väčší odpor.obr.1

Vztlak spôsobovaný vrtuľou, pôsobí kolmo na smer nabiehajúceho prúdu vzduchu a jeho výsledkom je sila, ktorá zaisťuje postupný (dopredný) pohyb modelu. Odpor pôsobí v smere prúdu vzduchu nabiehajúceho na vrtuľu a k prekonaniu jeho zložky, premietnutej do roviny otáčania vrtule, je potrebné vynaložiť určitý výkon. Odpor listov vrtule pôsobí na určitom ramene od osi otáčania a jeho zložka tak vytvára moment, ktorý je prekonávaný krútiacim momentom motoru. Preto je dôležité poznať nielen priebeh výkonu motora v závislosti na otáčkach, ale aj priebeh jeho krútiaceho momentu, ak chceme zvoliť, alebo dokonca sami navrhnúť správnu vrtuľu.

Trochu o vyvážení....

Pre upútaný model (vlastne pre každý motorový model) je vrtuľa jednou z najchúlostivejších častí kompletu "vrtuľa, motor, vý*****". Problém je v tom, že ak je vrtuľa nevyvážená, jednak nemá tú účinnosť, ktorú od nej očakávame a v konečnom efekte môže vibráciami "rozložiť" celý model.

Vyvažovanie, nie je až taký problém. Potrebuješ na to brúsný papier jednak drsnejší (zrnitosť cca 200) a jednak jemný (zrnitosť cca 380). Na hrubšie obrusovanie stredne veľký pilník (šírka do 25 mm) drsnosť porovnateľná s brúsnym papierom zrnitosti 150 a prípravok na samotne meranie vyváženia. Tu sa jedna o guľatinu presného priemeru, ktorý je zhodný s otvorom vo vrtuli (vrtuľa ide nasunúť "natesno"). Pokiaľ to budeš robiť v dielni, čí doma v kľude, je dobré použiť opierku, medzi hrany ktorej vrtuľu položíš (obr. 1) a v podmienkach letiska pre orientáciu postačí aj, takpovediac, ručná vyvažovačka, tu sa iba chytí vyvažovaná vrtuľa medzi prsty, za hroty vyvažovacieho tŕňa (obr. 2). Prirodzene, nejde o jediné možné prípravky.

Existuje viac druhov prípravkov, spomeniem aspoň magnetický stojanček (obr. 3) a kužeľovú vyvažovačku (obr. 4).

Samotné brúsenie môžme začať robiť až vtedy, keď zistíme, ktorý list je ťažší. Podľa jeho približnej hmotnosti (poloha listu pri vyvažovaní) sa rozhodneme pre "hrúbku" nástroja. Obrusovať je treba opatrne a myslieť na to, že treba daný list odľahčiť iba natoľko, aby bolo možné ho jemne dovážiť dohladením jemným brúsnym papierom. A rozhodne nie zo spodnej strany listu, pretože môžme takto zmeniť uhol nábehu (stúpanie) daného listu. Toto spôsobí dynamickú nevyváženosť, ktorá sa odstraňuje dosť ťažko.

obr.1

obr.2

obr.3

 

obr.4

Súvisiace odkazy

· Viac o o modeloch a veciach suvisiacich
· Ďalšie články od autora: speedpilot


Najčítanejší článok na tému o modeloch a veciach suvisiacich:
Niečo málo o vrtuliach

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 2

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


Súvisiaca téma

o modeloch a veciach suvisiacich

"Niečo málo o vrtuliach" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosíme zaregistrujte saDesign layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.23 sekúnd