Rukovte - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Rukovte

Rukov umon pocit priameho riadenia modelu...o sa tka rukovt, pouvaj sa rzne vzory a typy, ktor rozmermi dradla maj zodpoveda vekosti ruky pilota, tak aby sa dobre dali dra. Rozmery rukovt pre san lietanie kategri F2A, F2C a F2D s takisto stanoven pravidlami FAI, ako aj nrodnmi pravidlami

.

Pre lietanie s modelmi kategrie combat, s najrozrenejie rukovte typu MAGNUM (obr.1), produkcie firmy Mezlk Modelbau z Brna. Typick pre tto rukovť, je monosť nastavovania aj počas letu.

Nariadenie uptanho modelu je potrebn pouvať pecilnu rukovť. Na pripojench obrzkoch s informatvne predstaven dva druhy rukovte, ktorch princp ovldania je dostatočne jasn. Rukovt existuje niekoľko typov, jednak skoro bizarn rukovť pre kategriu F2A (obr.5), cez pecilne rukovte sovldanm viacerch prvkov pouvaj sa v kategrich makiet), a po rukovte pre kategriu F2D, splynulou regulciou neutrlnej polohy vkovky. Postupom času si modelr zvykne na na svoj osvedčen typ, na ktor ned dopustiť.

Dva mon nmety na rukovť s na nasledujcich obrzkoch 2 a 3. Ďalie mon rieenie rukovte popisujem v TOMTO ČLNKU.

obr.1

obr.2

obr.3

Na obrzku 2, je rukovť zjednho kusa duralovho plechu. Dradlo je mon vyrobiť zdvoch kskov lipy, alebo balzy hrbky 8mm. Vprednej priečke rukovte s vyvŕtan otvory na upevnenie karabniek tak, aby sa dala nastaviť ich rozteč. Upevnen s tie pomocou krdlovej matice. Na obrzku 3, je rukovť zpsiku plechu, jej dradl s zdrevench hranolov. Ptacie lanko je oceľov spriemerom 1 mm, prechdza otvormi vprednej strane rukovte aje mon doregulovať neutrlnu polohu kormidla. Zaisten je skrutkou skrdlovou maticou.

obr.3

obr.4

Rukovte na obrzkoch 3 a 4, s určen na riadenie modelov kategrie UM alebo F4B. Zobrazen rukovte maj pridan ovldač na doplnkov funkciu, naprklad ovldanie otčok motora. V dnenej dobe s ale prevane pouvan na ovldanie prvkov makety elektronick obvody, vyuvajce serv RC modelov.

Pre začiatok vak bude vhodnejie začať s menm počtom funkci, na ktor bude postačovať klasick mechanick rukovť. Ktor z nich je najidelnejia, to si treba premyslieť a určiť podľa modelu, ktor chceme riadiť.

obr.5

Pavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 20.04. 2007 (6922 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd